In de voorschriften uit het oogpunt van gezondheid worden in het bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot de daglichttoetreding van verblijfsgebieden en –ruimten. Deze eisen verschillen per functie. Voor een woonfunctie geldt de eis dat het equivalente daglichtoppervlak minimaal 10% van oppervlakte verblijfsgebied moet bedragen met een minimum van 0,5 m² per verblijfsgebied. Bij de berekening van het equivalente daglicht dient rekening te worden gehouden met belemmeringen en overstekken. 

Wij kunnen deze toets uitvoeren al of niet deel uitmakend van een algehele bouwplantoets.

daglichtberekening
daglichtberekening