In het definitief ontwerp (DO) worden alle op- en aanmerkingen uit een voorlopig ontwerp verwerkt en definitief vastgelegd. De functionele indeling, de ruimtelijke relaties, de architectonische verschijningsvorm en materialisatie worden definitief vastgelegd.

DO tekeningen worden als extract uit het BIM model gehaald en voorzien van voor deze fase relefante informatie. Veelal worden deze stukken voor een definitieve bouwplantoets en voor een aanvraag omgevingsvergunning gebruikt.