In hoofdstuk 3 worden in het kader van technische oogpunt van gezondheid eisen gesteld aan de luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en badruimten. Afhankelijk van functie gelden er verschillende eisen. Wij kunnen plannen toetsen aan de in het bouwbesluit geformuleerde prestatie eisen. In de toetsing wordt eveneens gekeken naar de aanwezige spuiventilatie.