De minimale prestaties eisen waaraan een bouwwerk dient te voldoen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. De initiatiefnemer dient aan te tonen bij een aanvraag omgevingsvergunning dat zijn bouwwerk voldoet de verschillende aspecten. In het bouwbesluit worden onder andere eisen gesteld uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid energiezuinigheid en milieu. Op een aantal van deze aspecten toetsen wij bouwwerken, te weten:

Veiligheid

  • Brandveiligheid: brandcompartimentering en vluchtwegen
  •  Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan
  • Overbrugging hoogteverschillen en trappen
bouwplantoets vluchtweg

Gezondheid:

  • Luchtverversing (ventilatie) en spuivoorzieningen (openslaande delen)
  • Daglichttoetreding
  • Wering van vocht

Bruikbaarheid

  • Gebruiksoppervlakten
  • Verblijfsgebieden en -ruimten: op aanwezigheid en afmetingen en de hieraan gekoppelde eisen
  • Aanwezigheid van toilet- en badruimten, buitenbergingen, -ruimten en opstelplaatsen
bouwplantoets brandcompartimentering

Energiezuinigheid

  •  Energieprestatie berekening