Door onze bouwkundige achtergrond delen wij graag onze kennis bij uit uitwerken van bouwkundige projecten in de diverse fasen van het project. Een bouwwerk bevat diverse bouwknoppen waar constructie delen samenkomen. Aansluitingen dienen duurzaam te worden gedetailleerd. Belangrijke aspecten bij de uitwerking van een project waarbij rekening diet te worden gehouden zijn onder andere naast de architectonisceh uitstraling, de bouwfysische aspecten, waterdichtheid en materiaalgedrag.

Het niveau van uitwerking wordt afgestemd op het gewenste detailniveau per fase.