Tekeningen ten behoeve een technisch ontwerp worden vervaardigd als extract van het BIM model. Aan deze tekeningen wordt de voor deze fase van het project belangrijke informatie toegevoegd. Ook kunnen uit de modellen staten (bijv. kozijnenstaten) worden gegenereerd. Hierdoor ontstaat een consistent pakket van informatie.

Alle relevante en bepalende bouwknopen worden uitgewerkt in een principedetaillering. Variaties en kleine afwijkingen op een detail worden in een latere bouwvoorbereidings fase uitgewerkt.

De stukken ten behoeve van een Technisch Ontwerp dienen begrotende partijen in staat te stellen in accurate prijs te kunnen bepalen en zullen uiteindelijk onderdeel uitmaken van contractstukken.

Principedetail kozijn