Het VO heeft tot  doel te komen tot een globale voorstelling van een ontwerp en hierbij inzicht te schaffen in de functionele en ruimtelijke opbouw, de situering, voorzieningen en de architectonische verschijningsvorm. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ruimtelijke reservering voor construties en installatievoorzieningen. Ter communicatie worden naast 3D presentatie 2D stukken vervaardigd (schaal 1:200/1:100) bestaande uit plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden.

Tekeningen zijn o.a. voorzien van gebruiksfuncties, ruimtefuncties, ruimtelijke reservering voor draagconstructies en installaitievoorzieningen, globale maatvoering, verschijningsvorm en materiaalgebruik.

De VO-tekeningen worden als extract uit een BIM model gehaald en voorzien van de voor deze fase relevante infromatie.