plattegronden 14 appartementen
!4 appartementen gezien vanuit het Amalia park
14 appartementen entree zijde
14 appartementen entree vanaf de Burg. Wallerweg
14 appartementen - ruimte appartementen
14 appartementen - ruimte appartementen
14 appartementen - detaillering
14 appartementen - detaillering
14 appartementen - gevelaanzichten
14 appartementen Houten

Het project bestaat uit 14 luxe koopappartementen in gelegen aan het Amaliapark in het Oude Dorp van Houten. In eerste instantie ontwikkeld in opdracht van Florie Projectontwikkeling en later uitgevoerd door MBB Ontwikkeling in opdracht van Trabis Vastgoedontwikkeling B.V. uit Maarssen. De appartementen zijn vormgegeven op een kavel met een bepertk oppervlak. Door de speciefieke vorm van de plattegronden is de gemeenschappelijke verkeersruimte kompakt gebleven, waardoor een opptimaal m² woonoppervlak is gerealiseerd. Het complex bestaat uit drie 'blokjes', varieërend in hoogte.