Overzicht van de bedrijfsunits
Modelchecking - dragende delen
Blok met 2 bedrijfsunits
blok met 2 bedrijfsunits
Modelchecking - kozijnen
Staalconstructie schema
Blok met de 20 units - noordoost zijde
Staalcontstrucite overzicht
details brandoverslag
kozijndetails - aluminium kozijnen
Bedrijfsunits Kattendijk

Lopend project. 
Technische uitwerking van 22 bedrijfsunits, verdeeld over twee blokken. De blokken van 20 en 2 units zijn apart gemodelleerd in ArchiCad en samengevoegd in een situatie. Ten behoeve van de prijsvorming zijn uit het model de diverse 2d tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden) geëxtraheerd. De principedetails zijn vanuit het model opgewerkt. De door de constructeur opgeven staalconstructie zijn nauwkeurig in de modellen ingevoerd, zodat uit het model ook staalconstructie overzichten en schema's kunnen geëxtraheerd. Binnen ArchiCad en m.b.v. modelcheckers zijn de modellen gecontroleerd op clashes en deze voldoen aan de ILS (informatieleveringsafspraken). 

Met behulp van de add-on Twinmotion zijn hebben wij in no-time presentaties gegenereerd. 

 

Ontwerp: architectenburo Roovers & Driessen b.v. (nu: CIER Architecten).