Gevel woningen Zierikzeebuurt
Plattegrond woningen
gevelfragmenten woningen
Doorsneden woning
prefab elementen
Dakkapellen op de woningen
Gevel woningen

Voor dit nieuwbouwproject verzorgden wij de uitwerking van het technisch ontwerp en uitvoeringstekeningen. Indertijd gebeurde dit nog in het 2D tekenpakket Arkey met behulp van de ASD tekenmethodiek. De gevels bevatten prefab betonnen gevelelementen. Ten behoeve van de uitvoering zijn hiervoor de prefab staten gemaakt.