• daglichtberekening

  In de voorschriften uit het oogpunt van gezondheid worden in het bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot de daglichttoetreding van verblijfsgebieden en –ruimten. Wij kunnen een ontwerp toetsen aan de hier gestelde eis.
 • bouwplantoets

  De minimale prestaties eisen waaraan een bouwwerk dient te voldoen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. De initiatiefnemer dient aan te tonen bij een aanvraag omgevingsvergunning dat zijn bouwwerk voldoet de verschillende aspecten.
 • engineering

  Door onze bouwkundige achtergrond delen wij graag onze kennis bij uit uitwerken van bouwkundige projecten in de diverse fasen van het project.
 • modelling

  Projecten kunnen wij modelleren in Revit of ArchiCad. De projecten worden op basis van vastgestelde afspraken gemodelleerd.
 • technisch ontwerp

  Tekeningen ten behoeve een technisch ontwerp worden vervaardigd als extract van het BIM model. Aan deze tekeningen wordt de voor deze fase van het project belangrijke informatie toegevoegd.
 • definitief ontwerp

  In het definitief ontwerp (DO) worden alle op- en aanmerkingen uit een voorlopig ontwerp verwerkt en definitief vastgelegd. De functionele indeling, de ruimtelijke relaties, de architectonische verschijningsvorm en materialisatie worden definitief vastgelegd.
 • ventilatiebalans

  In hoofdstuk 3 worden in het kader van technische oogpunt van gezondheid eisen gesteld aan de luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en badruimten.
 • voorlopig ontwerp

  Het VO heeft tot doel te komen tot een globale voorstelling van een ontwerp en hierbij inzicht te schaffen in de functionele, ruimtelijke en estetisch aspecten.